fbpx

Sửa iPhone 6 Plus mất nguồn có mất dữ liệu không ?

Hỏi ĐápDanh mục đơn: QuestionsSửa iPhone 6 Plus mất nguồn có mất dữ liệu không ?
PHAN DIEM Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Tùy từng trường hợp, nếu như bị liên quan đến ổ cứng của máy thì chắc chắn phải mất dữ liệu

 

1 Answers
PHAN DIEM Nhân viên trả lời 5 tháng trước

Tùy từng trường hợp, nếu liên quan đến ổ cứng, ram thì sẽ bị mất ổ cứng, do chúng tôi phải chạy lại phần mềm